Napsali o nás

Libochovické noviny – prosinec 2023

Melodie vás zve

ani jsme se nenadáli a do konce roku již zbývá poslední měsíc. Ani náš sbor na zkouškách nezahálel, a tak nás po několika vystoupeních v okolních obcích v listopadu čekají dva stěžejní koncerty v našem kostele Všech svatých v Libochovicích. Již bezprostředně nyní, v sobotu   2. prosince v 19 hodin vystoupíme s koncertním provedením mše Missa Brevis od současného skladatele a primáše Hradišťanu Jiřího Pavlici. Jedná se o dílo pro sbor, dva sólisty, hudební těleso a zvony. Pod vedením dirigenta Petra Řeháka sólové party zazpívají Kateřina Štolová a Pavel Machát. Náš sbor Melodie přijedou posílit sbory Romance Ústí nad Labem, Luscina z Ústí nad Labem, Kvítek Louny a Harmonie Louny. Vše doprovodí orchestr Benda arts.

Neošidíme vás ani s tradičním Adventním koncertem. Na ten vás zveme v pátek 22. prosince v 18 hodin. Na oba koncerty je vstupné dobrovolné.

Samozřejmě si v letošním roce neodpustíme ani krásnou Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryba „Hej mistře“. Na tu si můžete za námi přijet 16. prosince do kostela Narození Panny Marie do Třebenic, 21. prosince do divadla v Teplicích a mezi svátky, 30. prosince, do kostela Narození Panny Marie do Doksan. Bližší údaje ještě zveřejníme na plakátech a na našich stránkách www.sbormelodie.eu .

Těšíme se na vás, naše stálé a milé posluchače a přejeme klidný a tichý advent.

                                                           Pavel Česal, předseda spolku

Libochovické noviny – červenec 2023

Patnáctá Noc kostelů,                                                                        

ano již potolikáté se v pátek 2. června 2023 otevřely kostely, kaple, modlitebny a další sakrální stavby různých křesťanských církví. Návštěvníci se měli možnost seznámit jednak bohatou architekturou těchto prostor, často také s místy, kam se až tak při běžné návštěvě nepodívají.  Téměř všude rovněž probíhaly různé kulturní programy a akce. V naší České republice bylo tuto noc otevřeno 1806 kostelů, modliteben a dalších míst a návštěvníkům nabídnuto 7813 programů. Jen pro zajímavost, z evropských zemích byla Noc kostelů rovněž v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Estonsku, Lotyšsku a v Nizozemsku. Docela mě udivilo, že mimo zůstává třeba Slovensko, Polsko a další země.

            Každým rokem má Noc kostelů své motto, kterýmž je určitý citát z bible. V letošním roce bylo zvoleno:                                                                                                                                            Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.   Jeho význam vysvětlil R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání.   Neustále se střídá den a noc. Obecně se předpokládá, že člověk ve dne pracuje, tvoří, studuje… a v noci odpočívá, spí a nabírá sílu. Rytmus tohoto světa nám tento přirozený předpoklad často rozhazuje. Někdy pracujeme i v noci, protože pracovní zátěž je velká. To pak přináší zvýšenou únavu během dne a celý náš svět se jakoby zahalí do šedi. Aby pro nás svět nebyl šedý a nepříjemný, navraťme se, pokud to jde, k onomu obecnému předpokladu: ve dne práce a v noci spánek. Dalším vhodným nástrojem je naučit se vždycky večer uzavřít den, říkáme tomu zpytování svědomí. Znamená to nejprve se podívat na to, co se událo, jak jsem naplnil výzvy, které přišly, zda jsem k nim byl odpovědný; pak je třeba vyjádřit lítost nad tím, co se nepovedlo a co jsem zanedbal, a na další den si vymezit předsevzetí, jak jednat dál. Třetí výzvou je, abychom se učili průběžně odpouštět a za odpuštění prosit. Apoštol Pavel píše: „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce“ (Ef 4,26).  Poznání sebe sama, které je plodem zpytování svědomí, je cestou k moudrosti. Moudrost pak přináší sílu pro všední den. Svět pak bude barevný tak, jak ve skutečnosti je.                                                                           

V našem libochovickém kostele Všech svatých již tradičně vystoupil Pěvecký sbor Melodie. Na různorodém programu se podíleli tři naši sbormistři. V téměř zaplněném kostele zazněly ukázky jak vážné a duchovní tvorby, tak lidových písní i skladby populární. Znamením toho, že se výběr skladeb a jejich interpretace líbila, byl potlesk, a to jak po jednotlivých skladbách, tak také na konci koncertu. Při letmém pohledu mezi posluchače jsme byli zvlášť potěšeni, že zde nechyběli naši bývalí členové sboru. Bylo vidět, že známé skladby si s námi potichu zpívali.  Po koncertě mnoho posluchačů nešetřilo slovy chvály a uznání. Jsme rádi, že jsme mohli vnést trochu radosti, pohody a dobré nálady všem těm, kdo o to stojí. Část posluchačů využila možnost si kostel po koncertě prohlédnout. Letos přijeli například i z Ústí n.L., Kamenického Šenova, Prahy a dalších míst. Sbor se i přes pocovidové obtíže spojené s odchodem některých dlouholetých členů pečlivě připravuje na všechna svá další vystoupení. Svůj repertoár neustále rozšiřuje o nové skladby. Za zajímavost stojí, že z uvedených patnácti skladeb mělo osm z nich svoji libochovickou premiéru. Tímto koncertem jsme udělali tečku za prvním pololetím. Po prázdninách a dovolených opět v září začínáme s pravidelnými pátečními zkouškami, na která naváží další vystoupení. Nové zájemce o sborový zpěv mezi námi velmi rádi přivítáme.                                                                                       Pavel Česal, předseda spolku

Libochovické noviny – prosinec 2022

Přijďte na „Rybovku“

                                        ne, nezveme vás k vánočnímu stolu na výbornou rybí polévku, která v tak vyjímečný svátečný večer většinou nechybí na našich stolech. Zveme vás na Českou vánoční mši Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře“, která má mezi zpěváky a muzikanty zkrácený jednoduchý název Rybovka. Zpíváme ji každým rokem v kostelích na různých místech libochovicka v Třebenicích, Doksanech, ale i se Severočeskou filharmonií v Teplicích.  

            V našem kostele Všech svatých jste ji naposledy v podání Pěveckého sboru Melodie mohli slyšel v roce 2015, kdy sbor slavil desáté výročí svého založení. Tehdy také bylo pořízeno CD s živou nahrávkou této mše. A tak letos, po sedmi letech, se opět můžete i v Libochovicích přenést do noci, kdy pastýři hlídají svá stáda a slyší nádhernou hudbu a zpěvy, které je zvou k přivítání božského dítěte. To vše opět uslyšíte v podání Pěveckého sboru Melodie, který posílí svými hlasy členové partnerských sborů z Kladna, Lovosic, Lysé nad Labem, Loun, a externí sólisté a hudebníci. To vše pod taktovkou našeho sbormistra Mgr. Jiřího Grünera.

            Nenechte si tuto nádheru ujít. Nalaďte se spolu s námi na vánoční atmosféru a přijďte   18. prosince, na čtvrtou adventní neděli v 17 hodin do našeho libochovického kostela Všech svatých. Těšíme se na vás.                                     Pavel Česal, předseda spolku

Libochovické noviny – červenec 2017

Melodie doma i v zahraničí.

Ano, tak lze stručně vyjádřit činnost našeho sboru v prvním pololetí letošního roku. To by bylo však velmi zjednodušené. Naše koncerty však předchází pravidelné týdenní zkoušky sboru, to je úsilovná práce všech členů a sbormistrů. Často dávám za pravdu slavnému vojevůdci Suvorovovi, který prohlásil: „Těžko na bojišti, lehko v boji“. Měl stoprocentní pravdu. S námi je to také tak.

Město Libochovice a město Lunzenau ve Svobodném státě Sasko již řadu roků spolupracuje v různých zájmových rovinách. Základní školy si vyměňují  žáky za účelem zlepšení jazykových schopností, fotbalisté sehráli několik přátelských utkání, mažoretky předvedli své umění, o včelařích jste se mohli dočíst v minulém čísle a mohl bych pokračovat. Od minulého roku se rovněž připravovalo setkání na kulturní rovině. Nabídli jsme svoji účast a tak jsme 14. května odjeli na celodenní zájezd do Lunzenau. Po přivítání  následovala krátká prohlídka města a hradu, oběd a poté koncert, který měl být v městském parku. Protože nám nepřálo počasí, pršelo, koncert byl přeložen do evangelického kostela svatého Jakuba. Upřímně řečeno, byli jsme rádi, protože zpívání pod širým nebem přeci jen tak nevyzní. Na dvouhodinovém koncertě vystoupili čtyři německé sbory a nakonec my. Čtenáři mě prominou, že nebudu skromný. Náš sbor Melodie byl odměněn největším potleskem,  byli jsme opravdu nejlepší. Po příjemném občerstvení jsme se rozloučili se zástupci města a odjeli domů.

Ve  22,31 mě přišla SMS od naší paní starostky, cituji: „Nestačím odpovídat Beatě (pracovnice města Lunzenau). Dostává SMS od Němců, přeposílá mi je. Všichni říkají, že jste byli špičkou celého dne. Děkují Beatě, že vás pozvala… jste jedničkou v Lunzenau.Jsme rádi, že jsme našemu městu neudělali ostudu.

V pátek 9. června se náš sbor zúčastnil již sedmého ročníku Noci kostelů. Vystoupil v libochovickém kostele Všech svatých.  Program, který sbormistři sestavili, tvořil průřez naším repertoárem. Ze šestnácti uvedených skladeb byla jedna třetina skladeb, které posluchači slyšeli poprvé. Poprvé jsme se rovněž představili i v novém sborovém oblečení, které jsme pořídili díky jednomu dárci, který nechce být jmenován a příspěvku města Libochovice – děkujeme.

A jedna perlička na závěr. To, že všichni jsme do zpívání nadšenci potvrzuje i to, že naše jedna zpěvačka již při koncertě prožívala porodní bolesti. Po koncertě byla kamarádkou a manželem převezena do litoměřické porodnice, kde zanedlouho porodila své druhé děťátko.

Gratulujeme, možná se narodil nový zpěváček.

Líbí se Vám sborový zpěv, máte chuť rozšířit naše řady? Přijďte mezi nás, uvítáme mládež, ženy i muže všech hlasových rozsahů. Zkoušíme každý pátek od 18 do 19,30 v Základní umělecké škole v Libochovicích. Těšíme se na Vás.

Pavel Česal

Libochovické noviny – červenec 2018

S Melodií v poločase

Ani se tomu nechce věřit , ale již máme za sebou polovinu letošní zkouškové a koncertní činnosti.  Co to obnášelo? Každý pátek pravidelné dvouhodinové zkoušky sboru, nácvik nových sborových skladeb a pilování starších.  Někdy opravdu v potu tváře, nejsme žádní profici, ne vždy jsou sbormistři s našimi výkony spokojeni a tak znovu a znovu.  Ale  to vše stojí za to, když se koncert povede.

Do prázdnin jsme měli tři veřejná vystoupení. Na první nás pozval náš starý známý, Pěvecký sbor Smetana-Slovanka Kladno.  Jarní koncert v sobotu 21. dubna  byl  v aule Gymnázia Kladno. Jedná se o bývalou prostornou školní kapli s nádherným dřevěným stropem a vitrážovými okny. Její degradace začala v době  II. světové války, kdy ji užívalo kladenské gestapo pro internaci zatčených, kteří zde čekali na výslechy. Mezi nimi byla bohužel i řada libochovických občanů, kteří se domů již nevrátili.  Od padesátých let až dodnes je kaple užívána jako tělocvična školy, degradace pokračuje.  Při cestě do Kladna jsme se zastavili  v havířském skanzenu Mayovka, ve Vinařících.  Jedinečná ukázka důlní techniky, provozních objektů, vybavení  horníků a záchranářů s velmi zajímavým výkladem bývalého horníka, později záchranáře na hlubinném dole, nás velmi zaujala.  Viděli jsme prostory, které  používají také filmaři. Naposledy i ve dvoudílném filmu Dukla, který nedávno vysílala ČT.  Nikdo by nevěřil, že v prostorách hornických šaten, kde jsou hornické pracovní oděvy  vytahovány a spouštěny od stropu na lanech, je i výborná akustika.  Nedalo nám to abychom to nevyzkoušeli. Píseň „ Aká si mi krásna“, zněla opravdu nádherně.

Na další koncert nás na Setkání sborů do Chomutova pozval  pořádající chomutovský sbor Aurum.  Na venkovním jevišti v rekreačním středisku Hřebíkárna  se v sobotu 19. května odpoledne postupně vystřídalo pět sborů.  O to, kdo z vystupujících sborů: Smíšený pěvecký sbor Hlas Nová Paka, Clavis cordum Most, Sbor SPgŠ Most, Aurum Chomutov a našeho Pěvecký sbor Melodie byl lepší nebo horší, vůbec nešlo.  Vzájemně jsme si udělali publikum, posoudili repertoár, pobavili se.  Počasí nám velmi přálo, prožili jsme hezky strávené odpoledne, naše město jsme dobře reprezentovali.

Již tradiční Noc kostelů bylo naše třetí vystoupení  v prvním pololetí.  V pátek 25. května v podvečer se náš kostel Všech svatých zaplnil milovníky sborového zpěvu. O koncert jsme se podělili s naším hostem, Pěveckým sborem Smetana-Slovanka Kladno.  Zaznělo to nejlepší, co v naší nabídce máme, z toho polovinu skladeb slyšeli libochovičtí posluchači poprvé.  V závěru koncertu jsme oba sbory spojily ke třem společným skladbám.  Byli jsme odměněny dlouhým potleskem, což je vždy pro vystupující největší odměna.

Líbí se vám naše zpívání?  Přijďte mezi nás. Od září opět zkoušíme každý pátek  od 18 hodin v Základní umělecké škole v KS u Tří lip.  Budeme rádi, když rozšíříte naše řady.  S naším programem na druhé pololetí se již dnes můžete seznámit na našich webových stránkách  www.sbormelodie.eu  kde najdete i jiné zajímavosti o sboru.

Hezké prázdniny a letní dovolené vám za všechny sboráky přeje Pavel Česal.

Libochovické noviny – únor 2019

Melodie v roce 2018

Další rok sborového zpívání je za námi. Letos na podzim oslavíme už 14 let existencesboruMelodie.Kdyžseohlédneme za minulým rokem, můžeme si říct, že jsme byli pěvecky aktivní. Několik našich vystoupení se vázala na významné stoleté výročí vzniku Česko-slovenska, kterým žila celá republika. U této příležitosti jsme zazpívali v Košticích aLibochovicích.VCharvatcíchuMartiněvsi byla v tento významný den otevřena zrekonstruovaná a vysvěcená hřbitovníkaple.V rámcislavnostníbohoslužby jsme zde zazpívali klasické části mše a píseň Svatý Václave, která je spojována s českou státností. Jako každoročně proběhla za naší účasti Noc kostelů v Libochovicích, kde se vždy pochlubíme našim posluchačům novýmrepertoáremioblíbenýmistálicemi programu. Spolupráce s naším spřáteleným sborem Smetana Slovanka z Kladna pro násznamenákaždoročníspolečnévystoupení v rámci koncertu u nás nebo na Kladně, jak tomu bylo letos v dubnu. Občas býváme osloveni i dalšími sbory k účastinajednorázovýchakcích.Například letos jsme si zazpívali s dalšími sbory v Chomutově a mohli tak porovnat naše výkony i repertoár. Myslím, že se rozhodně nemáme za co stydět. Náš sbor je srovnatelný s úrovní sborů z větších měst, a to nás vždycky potěší.Vyvrcholením loňského roku bylo zpívání u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Libochovicích, kde zažil svou premiéru jako starosta náš člen Mirek Zůna, který nejen že dobře zpívá, ale osvědčil se i jako řečník s vánočním příspěvkem. Vrámci adventních koncertů jsme letos potěšili (alespoň doufám) zpěvem koled babičky a dědečky v Domově důchodců v Libochovicích, obyvatele Koštic i ty naše domácí v kostele Všech svatých.Úplně poslední akce roku Rybova mše Hej mistře, kterou diriguje Jirka Grüner v kostele v Doksanech, se nám daříčím dál lépe. Jetupohodováatmosféra, přijedou spřátelené sbory z Kladna, Lysé nad Labem a Lovosic, muzikanti s nástroji, každý přinese něco dobrého na zub a hlavně nás pak těší ten výsledek, který stojí za to. Naposledy jsme posílili orchestr o několik dalších členů. Zpěváků se sešlo kolem stovky a 250 diváků bojovalo o místa k sezení i stání. Sólisté Eva Boháčková – soprán, Lenka Jarolímková Schützová – alt a MiroslavSochr-tenorpřijíždějíkaždoročně. Zatímco basového sóla se premiérově ujal člen našeho sboru, teprve sedmnáctiletý Jirka Chadraba. Na svůj věk podal úctyhodný výkon a zazpíval krásně čistě. Jirko, bravo a jen tak dál!Takže zpíváme zas dál… Slavík, Grammy ani Anděl nás určitě nečeká. Jsme sborem místního formátu, scházíme se hlavně proto, že zpíváme a vídáme se rádi. Neočekáváme od nikoho operní výkony, ale pokud někomu sborový zpěv pomůže jako odreagování nebo psycho-relaxace, má to smysl. Takže klidně přijďte mezi nás. Dřívější praxe ani znalost not nejsou podmínkou.Závěrem patří poděkování městu Libochoviceasponzorůmzajejichpodporu, divákům a posluchačům za jejich účast na našich vystoupeních,členům sboru za aktivní přístup. Všem přejeme v novém roce hodně zdraví, klidu a pohody. Šárka Filipová

 

Libochovické noviny – únor 2022

Dobrá sezóna,

                        ano, tak lze po dvouleté odmlce způsobené pandemií covid-19 nazvat rok 2022 pro náš libochovický sbor Melodie. Možná, že to nezní skromně, ale důvod ke skromnosti opravdu nevidím. V uplynulém roce jsme uspořádali deset koncertů a na jeden další jsme byli přizváni.

            V měsíci červnu jsme pokračovali v letité tradici a opět, po dohodě s duchovním správcem libochovické farnosti, zajistili hodinový program při Noci kostelů. Dvakrát jsme potěšili svým zpíváním klienty Domova důchodců na Milešově a jednou v Domově důchodců v Libochovicích. Zde si vždy, více než kde jinde, velmi vážíme jejich potlesku v závěru vystoupení, kterým vyjadřují svoji vděčnost a radost z toho, že se je snažíme vytrhnout z jejich často jednotvárného života, někdy i z osamělosti a letargie. Rovněž jsme vystoupili na Podzimním koncertě v kapli sv. Prokopa v Charvátcích. Jedná se již tradičně o koncert benefiční, kdy výtěžek ze vstupného, naše odměna, případně další dary místních občanů a sousedních obcí jsou věnovány na potřeby Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Na začátku adventní doby se v našich obcích rozsvěcí vánoční stromy. I zde patřila část programu našemu sboru, a to jak u nás na náměstí v Libochovicích, tak v sousedních Radovesicích. A koncerty, na které se nejvíce připravujeme a těšíme? Jsou to vždy adventní nebo vánoční koncerty. Někdy to bývá směs vážné hudby, populárních skladeb a písní. Nesmí chybět také koledy. S takovým programem jsme vystoupili i v Košticích. 

            Slavnou Českou mši vánoční J. J. Ryby, Hej mistře zpíváme již řadu roků v krásném barokním kostele v Doksanech. Poslední dva roky jsme s ní vystoupili i v nedalekých Třebenicích. Do Kulturního domu v Teplicích jsme již potřetí byli pozváni spolu s dalšími sbory Ústeckého kraje. Zde nás doprovází Severočeská filharmonie. Sál je vždy plný, ale prostředí našich, byť studených kostelů, to nenahradí.

            Protože u nás v libochovickém kostele Všech svatých tato mše nezazněla již sedm roků, rozhodli jsme se ji našim libochovickým občanům opět zazpívat. Jelikož skladba je značné náročná pro sbor, čtyři sólisty a nástroje, požádali jsme o pomoc přátele z dalších sborů. Nezklamali a přijeli z Lovosic, Kladna, Ústí n. L. a z dalších míst. Sešlo se nás téměř padesát. Zpěvy doprovází na dvacet hudebníků hrající na smyčcové, dechové a žesťové nástroje.  Jedná se především o absolventy konzervatoře, hudebníky, s kterými již léta spolupracujeme.  A potom asi ti nejdůležitější, kteří zprávu o narození Ježíše svým zpěvem popisují-čtyři sólisté. Největší problém nám však způsobila probíhající chřipková epidemie. Účast odříkal jeden sólista za druhým. V předvečer koncertu to vypadalo, že koncert budeme nuceni zrušit. Náš sbormistr Jirka obvolával další a další zpěváky, kamarády a hledat náhrady. Dva přijeli až z Prahy. Vše se nakonec podařilo a Rybovka se jak v Třebenicích, tak v Libochovicích uskutečnila. Musím říci, že to byla nádhera jak pro nás zpěváky, tak posluchače. To není jen můj pocit, ale jsou to ohlasy od spousty posluchačů, kteří nešetřili chválou. Zazněla slova jako “famózní, nádherné, super, obdiv, že toto dokážeme jako neprofesionálové…. “.  Jirko, děkujeme.

            Za náš sbor musím poděkovat za skvělou spolupráci správci Římskokatolických farností, obecním úřadům, vedoucím sociálních zařízení, všem, kteří nás na vystoupení zvou. V neposlední řadě představitelům našeho města, kteří rovněž naši činnost každým rokem podporují.

            Před měsícem již začal nový rok 2023. A sbor nezahálí. Opět se scházíme na pravidelných pátečních zkouškách. Připravujeme se na naše nová vystoupení, kterými opět budeme moci předat našim posluchačům hodně radosti, pohody a optimismu do každodenního, ne vždy lehkého života. Těšíme se na vás, přijďte si nás opět poslech                                                Pavel Česal, předseda spolku

Libochovické noviny – červenec 2022           

Noc kostelů 2022

            Protože již delší dobu o nás, myslím tím Pěvecký sbor Melodie, čtenáři Libochovických novin neslyšeli, tak si říkám, že by bylo dobré pár řádek napsat. Tím, že jsme bohužel vidět nebyli není naší vinou. Ano, měla to na svědomí pandemie coronaviru 19. Ani jsme se nenadáli a mezi vámi posluchači a námi zpěváky vznikla dvouletá pauza. Naše poslední vystoupení byla v roce 2019. Sbor však zcela nezahálel. S přestávkami, tak jak to umožňovala Vládní nařízení, jsme se na našich pátečních zkouškách scházeli. Věřili jsme, že mimořádnost doby pomine. A tak jsme procvičovali starší odložené věci, ale nacvičovali i novinky. A jak se říká “ kdo si počká, ten se dočká“, naše příležitost opět přišla.

            Tak jako každým rokem jsme se přihlásili do tradiční evropské akce Noc kostelů. V letošním roce bylo v České republice přihlášeno 1726 kostelů, modliteben a dalších církevních objektů. Pro návštěvníky bylo připraveno 7614 programů. V naší Litoměřické diecézi bylo přihlášeno 247 objektů a pro návštěvníky připraveno 890 programů.

            A co jsme připravili my?  Naši sbormistři se museli vyrovnat s tím, že naše řady prořídly. Po pandemii již nenastoupilo několik starších členů sboru. Na poslední chvíli také ze čtyř sbormistrů se mohli koncertu zúčastnit pouze dva. Přesto sestavili program, který ve zkratce ukázal na jednotlivé žánry našeho repertoáru. Počáteční vážnou a duchovní hudbu našich i světových autorů vystřídalo několik populárních skladeb. V neposlední řadě zazněly také naše krásné národní písně. O tom, že se koncert líbil, svědčil konečný aplaus téměř zaplněného kostela Všech svatých.

            Koncert se vydařil, máme z něj dobrý pocit. Věříme, že se naše sborová činnost po nucené přestávce opět obnoví a že našim posluchačům budeme moci připravit tradiční adventní koncert a další vystoupení v okolních městech a obcích. Můžete i vy rozšířit naše řady, těšíme se na nové členy, kteří si rádi zazpívají. Přijďte, těšíme se na vás. Informace o naši činnosti můžete sledovat na stránkách www.sbormelodie.eu                                                                                    Pavel Česal, předseda spolku