Vítejte v roce 2024

Naše činnost úspěšně pokračuje. Stále se každý týden v pátek od 18,00 do 20,00 hodin scházíme v ZUŠ Libochovice na pravidelných zkouškách sboru.

Také rádi zpíváte? Přijďte mezi nás, rádi vás uvidíme.

Přejeme

všem našim posluchačům, sponzorům, příznivcům, známým a všem nám blízkým do celého roku 2024 hodně krásných chvil, radosti, štěstí a zdraví

Adventní doba – zveme vás

Sbor Melodie chystá v adventní době pro své posluchače řadu koncertů a vystoupení. Rovněž se i s dalšími partnerskými sbory podílí na vystoupeních, která jsou náročná a vyžadují velký sbor, sólisty a živou hudbu. I v letošním roce to bude Česká mše vánoční „Hej mistře“ J. J. Ryby a Missa Brevis Jiřího Pavlici.

Jedná se o unikátní projekt, přijďte si nás poslechout na něktré z těchto míst, nebo na naše jiná vystoupení. Těšíme se na vás.

Bezprostředně koncem adventní doby, v pátek 22. prosince vystoupí Sbor Melodie v Libochovicích pro vás ještě jednou a se svým Advetním koncertem. Uslyšíte řadu známých i méně známých skladeb našich i světových autorů.

Mezi Vánocemi a Novým rokem vystoupíme již tradičně v Doksanech

V sobotu 25. listopadu jsme před začátkem adventní doby vystoupili pro naše starší spoluobčany v Domově důchodců. Skvělá atmosféra, která obohacuje obě strany.

Soustředění sboru

Soustředění sboru bude v letošním roce dvoudenní a to v pátek 10. listopadu od 18,00 do 20,00 hodin v ZUŠ v Libochovicích. V sobotu 11. listopadu bude sousředění pokračovat od 9,00 do 14,00 na PF U. J. P. v Ústí n. L. zkouškou sborů, sólistů a orchesru na vystoupení Missa Brevis. Od 15,00 do 18,00 hodin bude soustředění pokračovat opět v ZUŠ v Libochovicích.

Jelikož nás do konce roku čeká řada koncertů a vystoupení, je účast všech členů sboru velmi nutná.

Zkoušky sboru

Od 8. září 2023 opět zahajujeme pravidelné týdenní zkoušky sboru. JIž tradičně každý pátek od 18 hodin v učebně ZUŠ Libochovice.