Historie

ALMANACH

2005 – 2015

Pěvecký sbor Melodie Libochovice letos na podzim oslaví deset let svého vzniku. Za tu dobu zazpíval mnoho skladeb, uspořádal ne malé množství koncertů a vystoupení v místě, okolí i zahraničí, prošla jím řada zpěváků. V současné době jich aktivně vystupuje 37 včetně tří zpívajících sbormistrů.

V létě roku 2005 se v Libochovicích objevily první plakátky, vyzývající zájemce o sborový zpěv ke schůzce, která se konala v místní knihovně. Brzy na to se konala naše první zkouška na jevišti kulturního střediska Tři lípy pod vedením sbormistrů – Šárky Filipové, Anny Skalské a Jiřího Grünera. Od té doby se pravidelně scházíme každý pátek večer a pilujeme díla na naše veřejné prezentování. A jak o založení sboru psaly tehdejší Libochovické noviny?…

Libochovické noviny, č. 11/05 – „Alelujá,…“

     „Alelujá, ozývá se v pátek večer z Kulturního střediska U Tří lip. Právě zkouší smíšený pěvecký sbor. Nápad na jeho založení se zrodil během letních prázdnin dvěma skorokolegyním – Anně Skalské z ústeckého Gymnázia Jateční a Šárce Filipové ze ZŠ a MŚ Koštice.
A právě Koštice nás daly dohromady. Anička sem jezdí na chalupu, a tak jsme se potkávaly na různých společenských akcích, slovo dalo slovo a byl tu nápad.
Místy nás ovládala nostalgická vzpomínka na studentská léta, kdy jsme se Smíšeným pěveckým sborem Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem procestovaly téměř celou Evropu. Pak se dostavily obavy, jestli vůbec bude v Libochovicích o sbor zájem. Městské zastupitelstvo v čele se starostou p. Ing. Jaroslavem Benešem nám vyšlo vstříc a poskytlo sál ke zkoušení.
Na první informativní schůzku přišlo asi dvacet zpěvaček a zpěváků. Hned na první zkoušce jsme se podle individuálních možností rozdělili do čtyř hlasů, abychom mohli začít zkoušet nový repertoár. Těší nás, že v současné době nám s vedením sboru pomáhá Jirka Grűner, student druhého ročníku PF UJEP v oboru Č-HV, a my si tak můžeme i zazpívat. Právě teď připravujeme program na vánoční koncert, který bychom rádi uskutečnili v kostele v Libochovicích, čímž vás srdečně zveme. Rádi v našich řadách uvítáme i další nové členy. Takže v pátek večer … Alelujá…!“                                   

První naše krátké vystoupení proběhlo v rámci zahájení výstavy květinářství Anette na zámku v Libochovicích. Naší první samostatnou velkou akcí byl adventní koncert v kostele Všech svatých v Libochovicích v prosinci 2005. Libochovické publikum nás přijalo velmi vstřícně a my jsme zažili první pěvecký úspěch, který nám dodal elán k dalšímu zpívání.

Libochovické noviny, č. 1/06 – „Adventní koncerty“

 „Vůbec poprvé od svého založení v září loňského roku se s adventním programem představil Smíšený pěvecký sbor Libochovice při svém vystoupení v libochovickém domově důchodců. Sbor libochovických zpěváků tak zahájil sérii svých předvánočních vystoupení. Někteří z vás si možná v tom shonu našli chvilku a zavítali v neděli 18. prosince do kostela Všech svatých poslechnout si v jejich podání koledy a vánoční skladby.
V současné době zkouší sbor nový repertoár na vystoupení při různých společenských příležitostech.
Jelikož sbor zatím nemá oficiální název, vypisujeme soutěž pro čtenáře LN, kdo vymyslí nejvýstižnější název sboru. Nejlepší nápad zrealizujeme. Své nápady zasílejte mailem na adresu LN pod značkou „SBOR“. Za všechny zaslané nápady děkujeme.“

Na jaře 2006 proběhlo soustředění v Račiněvsi, kde jsme připravovali program pro jarní sezónu. Květinovým koncertem jsme nastolili novou tradici pravidelných setkávání s našimi posluchači nejen z Libochovic, ale i z nedalekého okolí – Koštic, Brozan nad Ohří, Budyně nad Ohří, Chotěšova, Litoměřic, Loun, Mšeného-lázní, Horních Beřkovic a dalších. Na tomto soustředění jsme si také navrhli a odsouhlasili náš název „Melodie“. Pro reprezentaci sboru používáme logo, které nám navrhl výtvarník Václav Prošek.

V září 2006 jsme navázali spolupráci s mužským pěveckým sborem Smetana-Slovanka z Kladna pod vedení sbormistra Jana Duška, kterou jsme stvrdili společným vystoupením na koncertě u příležitosti oslav 95. výročí vzniku jejich sboru v Kladně roku 2007.

Libochovické noviny, č. 11/06 – „Setkání sborů“

    „První podzimní den zavítal do Libochovic mužský pěvecký sbor Smetana Slovanka z Kladna. Setkání s domácí Melodií se uskutečnilo v rámci celodenního poznávacího zájezdu po okolí Libochovic v kulturním středisku Tři lípy.
Toto pěvecké sdružení má na Kladně tradici dlouhou několik desetiletí a tak ne že bychom chtěli srovnávat nesrovnatelné, k tomu nám po roční existenci chybějí pěvecké zkušenosti. Rádi jsme si však poslechli zvučné hlasy svých kolegů v úpravách lidových písní nebo třeba sbor židovských otroků z opery Nabucco od Verdiho.
Také náš domácí sbor se předvedl s krátkým programem. Celé setkání bylo dovršeno malým občerstvením a příslibem společného koncertu někdy příště na Kladně.
Smíšený pěvecký sbor Melodie srdečně zve všechny své příznivce na adventní koncerty, které plánujeme před Vánocemi v kostele Všech svatých v Libochovicích a nově také v Chotěšově. Termíny budou upřesněny na plakátech.“

Libochovické noviny, č. 2/07 – „Adventní koncert“

„Každý z nás má své předvánoční zvyky a rituály. Někdo si pod slovem Vánoce představí perfektně uklizený byt, slavnostně prostřený stůl nebo kupu dárků pod vánočním stromkem. Stále je mezi námi dost těch, kteří si rádi přijdou poslechnout a zazpívat vánoční koledy, patřící neodmyslitelně k tomuto svátku.
Jsme rádi, že se tak opět stalo na našem adventním koncertě 22.12.2006, který se tak jako ten loňský konal v libochovickém kostele. Toto vystoupení bylo vyvrcholením předvánočních koncertů našeho smíšeného pěveckého sboru Melodie.
Nejprve jsme l0. prosince zazpívali stařenkám a stařečkům v domově důchodců v Libochovicích. O něco později jsme svým zpěvem připomněli vánoční atmosféru také v nedalekých Košticích. Následující týden (15.12.) jsme slavili úspěch v Brozanech a v Chotěšově.
Nejvíce se vždy těšíme na libochovický koncert, protože tady jsme přece jenom doma. Přijdou si nás poslechnout příbuzní a známí, kteří snad nelitují, že nám na každou naši páteční zkoušku „dávají propustku“, ale také posluchači, kteří se v tom předvánočním shonu chtěli jen zastavit, poslechnout si pár koled nebo si je s námi rovnou zanotovat.
V úvodu zazněly skladby, které jsou součástí celoročního repertoáru – Česká píseň od Bedřicha Smetany, Spirit of God a další. Letošním vánočním programem jsme tak trochu navázali na ten loňský, některé skladby však byly nové. Nakonec jsme zpívali směsku tradičních koled. Publikum se přidalo a tak se celý kostel krásně rozezněl.

Jsme rádi, že vás přišlo snad ještě více než loni.“

 

Libochovické noviny, č. 6/07 – „Květinový koncert“

    „Sérii svých jarních koncertů zahájil Smíšený pěvecký sbor Melodie v pátek 11. května vystoupením v kostele Všech svatých v Libochovicích. Tento již tradiční koncert se nemohl obejít samozřejmě bez diváků, kteří byli zastoupeni v hojném počtu. První letošní koncert byl zahájen Českou písní od Bedřicha Smetany. Naším novým mluvčím se stal člen sboru p. Pavel Česal, který celý koncert uváděl. V první části zazněly náročnější chrámové skladby, nakonec přidali zpěváci i několik lidovek.
V sobotu 12.5. jsme v 15 hodin zazpívali našim seniorům v domově důchodců a týž den v 17 hodin ještě vystoupili pro brozanské publikum. Poslední květinové vystoupení proběhlo v rámci slavnostního zahájení Libochovického divadelního léta v kulturním domě.
Jsme rádi, že jsme se publiku zatím neomrzeli a máme pro koho zpívat. Teď si dáme přes prázdniny pauzu, v září nás pak čeká pěvecké vystoupení v rámci oslav kulatého výročí vzniku našeho družebního sboru Smetana Slovanka Kladno a pak už je pomalu čas myslet na vánoční program.“                                                                   Tereza Filipová

Přes krátkou dobu působení nám začali přibývat noví členové, jiní svou „pěveckou dráhu“ ukončili z rodinných či pracovních důvodů. Tím si naše základna stabilně udržovala kolem třiceti členů. Od září 2007 zkoušíme v prostorách Základní umělecké školy v Libochovicích.

Na jaře 2008 jsme si na zámku Humprecht zazpívali s místním sborem Stojmír a Bendl. Spolupráce to byla sice krátkodobá, ale milá.

V srpnu 2008 jsme poprvé vyjeli za hranice. V rámci družby města Libochovice s německou Saydou jsme se představili v rámci jejich slavností, připomínajících naši pouť. Za Brahmsovu Ukolébavku v němčině nás místní publikum odměnilo dlouhým potleskem.

Vystoupení Melodie v Saydě

V neděli 31.8. 2008 zažil smíšený pěvecký sbor Melodie z Libochovic svou zahraniční premiéru v družebním městečku Sayda, které leží nedaleko našich hranic

     V neděli 31.8. 2008 zažil smíšený pěvecký sbor Melodie z Libochovic svou zahraniční premiéru v družebním městečku Sayda, které leží nedaleko našich hranic.

     Vystoupení bylo součástí lidových slavností podobných naší pouti. Tomu odpovídal i výběr skladeb. Zazněly úpravy lidových písní, ale také tradiční Nabucco od Verdiho nebo Brahmsova Ukolébavka. Přesto jsme si na této lidové veselici ve stylu tradičního německého „Bierfestu“ připadali trochu nepatřičně.

Součástí zájezdu byl i doprovodný program. Jsme rádi, že jsme si mohli prohlédnout místní pamětihodnosti. Nejvíce nás překvapil krásně opravený kostel s dobrou akustikou. Věříme, že se nám v blízké budoucnosti podaří navázat spolupráci s některým podobným hudebním tělesem v Saydě a třeba příště si společně zazpíváme právě tam.

V závěru roku 2008 se sbor stal oficiálně občanským sdružením, jehož předsedou byl zvolen Pavel Česal.

V roce 2009 jsme vstoupili do náročného projektu, jímž byl nácvik skladby Missa Brevis Jiřího Pavlici. Náš sbor se stal součástí velkého pěveckého tělesa, tvořeného sbory Romance, Consilium a Nona z Ústí nad Labem a Kvítek z Loun. Sóla zazpívali Kateřina Štolová a Pavel Machát. Orchestrální doprovod zajistil Bendův komorní orchestr z Ústí nad Labem, doplněný studenty teplické konzervatoře, všichni pod taktovkou Petra Řeháka. Nácvik i samotné „sladění“ všech složek bylo časově i organizačně náročné, ale výsledek stál za to. Provedení mše v našem podání slavilo u diváků velký úspěch v Libochovicích, Lounech, Litoměřicích, Děčíně i Ústí nad Labem.

Jedním z významnějších bylo naše vystoupení v rámci oslav 450. výročí povýšení Libochovic na město na nádvoří zámku.

V listopadu 2010 jsme uskutečnili naše v pořadí druhé výjezdní soustředění, tentokrát ve Lhotsku nad Litoměřicemi, během něhož jsme nastudováním řady nových skladeb udělali veliký kus práce a obohatili náš kmenový repertoár o řadu nových děl.

Náš sbor během svých pravidelných vystoupení spolupracoval i s dětskými sbory – Brozanským školním sborem pod vedením Jany Harazímové, s  Dětským pěveckým sborem z Budyně nad Ohří Hany Stratinské, ale nejvíce s libochovickým dětským sborem, dnes už s názvem Hanžburáček, který diriguje náš sbormistr Jiří Grüner.

Občas se nám naskytla spolupráce také s jinými hudebními tělesy. Zajímavou zkušeností pro nás bylo vystoupení skupiny Solideo v rámci našeho adventního koncertu v zimě 2011 v libochovickém kostele.

Rok 2012 byl pro nás významný tím, že se nám podařilo navázat spolupráci s holandským mužským pěveckým sborem Winschoten Manenkoor. Stalo se tak na společném koncertě u příležitosti oslav 100. výročí založení Smetany-Slovanky v Kladně, který se velmi vydařil. Druhý den následovala návštěva WM v Libochovicích, zakončená neformálním posezením s Holanďany, ze kterého vzešlo pozvání k nim do Winschotenu.

V září 2013 se na nádvoří libochovického zámku konala oslava státního svátku svatého Václava, kde kromě našeho sboru vystoupil i orchestr místní ZUŠ. Tak jako každý rok pravidelně pořádáme jarní a adventní koncerty pro naše posluchače z Libochovic a okolí.

Rok 2014 se stal významným mezníkem v našem sborovém životě. Jednak nás čekal několikadenní zájezd do Holandska a na podzim nácvik Rybovy mše „Hej, mistře!“. S přípravou na Holandsko jsme začali hned v lednu a spíše než abychom nacvičovali nové věci raději jsme šli cestou opakování a upevňování kmenového repertoáru. Vždyť přece v cizině chceme předvést to nejlepší, co v nás je. Rozcvičili jsme se na dubnových vystoupeních – s dětským sborem na hradě v Budyni nad Ohří a také jsme zazpívali v rámci vzpomínkového aktu u bývalé synagogy v Libochovicích.

  1. května jsme spolu se sborem Smetana Slovanka Kladno odjeli do Holandska na pozvání našich hostitelů – mužského pěveckého sboru Winschoter Mannenkoor, který právě slavil 85. výročí svého založení. Hned druhý den jsme byli slavnostně přijati starostou Winschotenu??? Pieterem Smitem, kterému jsme předvedli něco málo z naší tvorby a předali dárky. Další program byl v režii našich hostitelů. Poznali jsme krásy provincie Groningen v severním Holandsku – vojenskou pevnost Bourtange, větrné mlýny, klášter Ter Apel a další. Nepřízeň místního počasí zcela vyvážila holandská pohostinnost. Naše první vícedenní zahraniční cesta vyvrcholila třemi koncerty. První dva v již zmiňovaném klášteře Ter Apel, na kterých jsme předvedli dosud naše nejlepší výkony. Druhý den následoval samotný oslavný koncert holandského hostitelského sboru ve Winschotenu. Prostorný kostel Vennekerk ve Winschotenu byl zcela zaplněn, atmosféra by sváteční. Náš sbor přispěl do programu svým rozmanitým repertoárem. Na závěr všechny sboru zazpívaly společně tři nacvičené skladby pod vedením všech sbormistrů. Dárkem a poděkováním pro naše hostitele byla závěrečná píseň…. – holandský tradicionál Mijn Nederland.

Holandský sbor nás ale trumfnul zpěvem naší státní hymny. Diváci byli úžasní, protože vydrželi sledovat téměř tříhodinový koncert s jednou malou přestávkou a potleskem rozhodně nešetřili. Poslední den zájezdu jsme se se všemi rozloučili a odvezli si domů plno vzpomínek, z nichž čerpáme dodnes.

Vzpomínky na Holandsko

  1. května, kdy u nás oslavujeme konec 2. světové války, jsme se sborem Melodie Libochovice vyrazili autobusem do severního Holandska, městečka Winschoten. Bohužel jsme mohli jet jen dva sbormistři – Šárka Filipová a Jirka Grüner, jelikož Anička Skalská učí na gymnáziu a tento termín se jí kryje s maturitami. Spolu s námi putovali kolegové z družebního, teď už smíšeného pěveckého sboru Smetana Slovanka Kladno.

Cesta byla pohodlná, řidiči firmy Sportbus Petr a Milan nám dopřáli dostatek přestávek na regeneraci a zajistili nám potřebný komfort. Po dvanáctihodinové jízdě nás přivítali holandští zpěváci, jejichž mužský sbor Winschoter Mannenkoor letos slaví 85. výročí svého vzniku. Jelikož je známe už z pobytu v Čechách, setkání  bylo oboustranně velmi srdečné. Na celé tři dny našeho pobytu nám připravili nabitý program.

Hned v pátek jsme se na radnici Oldambt ve Winschotenu setkali s panem starostou Pieterem Smitem. Pak jsme zahájili okružní jízdu po severní části Groningenu. V samotném městě jsme viděli zajímavou budovu nádraží a svým zpěvem si vyzkoušeli akustiku kostela Martini. V městečku Delfzijl na pobřeží jsme se přesvědčili, jak těžký boj s vodou svádějí Nizozemci. Část území je pod mořskou hladinou, a tak musejí postavit vysoké hráze, aby nedocházelo k záplavám. Večer v hotelu proběhla zkouška, na které jsme sezpívali společné skladby pro všechny tři sbory.

Pevnost Bourtange, kterou jsme navštívili v sobotu, vůbec nepřipomínala náš Terezín, ale spíše opevněné obydlené městečko. Střelba z kanónu nám připomněla dobu osmdesátileté války. Když jsme pak dorazili do kláštera Ter Apel, kde jsme měli ten den dva koncerty, přepadly nás obavy, abychom svým zpěvem důstojně reprezentovali. Kláštěrní kostel Kloosterkerk byl zajímavý tím, že jako původně katolický byl v době reformace rozdělen na katolickou a protestantskou část. V katolické části probíhaly koncerty, v protestantské měli možnost členové pěveckých sborů sledovat výkony ostatních.  Spolu s námi vystoupily i oba dva sbory – domácí Winschoter Mannenkoor pod taktovkou dirigentky Aukje Broekema- Poortmann a Smetana Slovanka Kladno pod vedením Jana Duška. K našemu výbornému pěveckému výkonu pomohla také vynikající akustika kostela. Zazpívali jsme snad opravdu nejlépe za dobu naší téměř devítileté historie sboru a sklidili veliký potlesk.  Po večeři následoval druhý,  neméně vydařený koncert.

Poslední den pobytu začal obědem v místním pavilónu růží (Rozenpaviljoen), jelikož právě z Winschotenu pochází 90% všech odrůd růží na světě. Při projížďce náměstí jsme si všimli českých vlajek, připevněných na lopatky větrných mlýnů. Krásné přivítání!!! Po obědě následovala zkouška a koncert na oslavu 85. výročí domácího sboru ve Vennekerk kostele. Podali jsme opět výborný výkon a roztleskali třísethlavé publikum, které vydrželo skoro tři hodiny poslouchat. Slavnostní vystoupení jsme završili zpěvem tří společných skladeb, u jejichž řízení se vystřídali všichni sbormistři. Dirigovat sto zpěváků je opravdu zážitek. Nakonec jako dárek a vyjádření poděkování oba české sbory zazpívaly holandský tradicionál Mijn Nederland. Holanďani byli sice překvapení, ale hned nás trumfli zpěvem české státní hymny s výbornou výslovností. Večer jsme ještě společně poseděli v hotelu Van der Valk, kde jsme byli ubytováni, a ráno jsme se vydali na dlouhou cestu zpátky domů.

Byla to naše první zkušenost z několikadenního zájezdu. Odvezli jsme si z Holandska spoustu poznávacích i pěveckých zážitků. Máme dlouho na co vzpomínat. Myslím si, že se za naše výkony opravdu nemusíme stydět a že jsme důstojně reprezentovali v zahraničí tak malé město, jako jsou Libochovice. Budeme se těšit, že tento zájezd nebyl poslední a naše vzájemná spolupráce bude i nadále pokračovat.

Naše poděkování patří holandskému sboru Winschoter Mannenkoor za perfektní organizaci, milé přijetí a příspěvek na ubytování. Děkujeme také pěveckému sboru Smetana Slovanka Kladno, že nám byli příjemnými společníky a veliký dík Mařence Whitehead de Bruijn, která po celou dobu trpělivě tlumočila a přispěla tak k hladkému průběhu zájezdu.

Dále děkujeme za podporu městu Libochovice, bez nichž bychom zájezd nemohli zrealizovat.

Zajímavosti ze zájezdu:

– Winschoten je město růží, pochází odsud 90% odrůd růží na světě, ale v zahrádkách mají všichni jenom  rododendrony! J

– Holandský sbor trénoval českou státní hymnu podle Youtube dva roky!!! J

– Holanďani nám ukazovali, jak neustále bojují s vodou, jelikož je jejich území pod hladinou moře. My bojovali také s vodou,…větrem a deštníkem…celé tři dny. J

– Holandština trochu připomíná chrochtání. Například Groningen vyslovují Chroninchen. J

– V městečku Berta, které se nachází v severním Holandsku, vyhráli volby komunisté a mají zde jako jediní komunistického starostu.

– V městečku Winschoten, které má zhruba 19 000 obyvatel, působí hned několik sborů, většinou mužských. Pan starosta je bývalým zpěvákem WMK.

– Zatímco u nás se kina a divadla ruší, ve Winschotenu se staví nové divadlo v moderním stylu za nemalé peníze.

– Holandské publikum vydrželo v klidu poslouchat celý téměř tříhodinový koncert jen s jednou malou přestávkou.

Po návratu z Holandska jsme se ještě jako účinkující zúčastnili absolventského koncertu Jiřího Grünera coby sbormistra v Ústí nad Labem. Naštěstí Jirka prošel.

V září 2014 jsme začali nacvičovat Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou jsme se chystali provést ještě s ostatními sbory a komorním orchestrem před vánočními svátky v kostele v Lovosicích, v Libochovicích a v klášteře v Doksanech. Poslední dvě jmenovaná vystoupení dirigoval toto vokálně instrumentální seskupení náš sbormistr Mgr. Jiří Grüner. Byla to pro něj nová zkušenost. Všechna vystoupení měla u diváků veliký úspěch. Vždyť naše česká „Rybovka“ je klasika. Tak snad se zase najde příležitost někdy příště si ji znovu zazpívat….

Na podzim roku 2015 oslaví Melodie první významnější kulatiny. Je tomu už deset let, co se zájemci o sborový zpěv sešli na informativní schůzce v libochovické knihovně. Postupně k těmto nadšencům přibývali další, kteří začali docházet na pravidelné páteční zkoušky. První krátké společné vystoupení se konalo na nádvoří libochovického zámku na otevření adventní výstavy firmy Anette. Deset let uteklo jako voda, tak doufáme, že spolu vydržíme zpívat i dál. Naše dosavadní počínání mapuje CD, které jsme na jaře natočili a které vyjde na podzim 2015.

Melodie si za deset let svého počínání vybudovala v Libochovicích a okolí tradici jarních („květinových“) a adventních koncertů, na kterých pravidelně zpívá chrámové skladby, úpravy lidových písní i moderní hudbu.

Za svou podporu vděčíme nejen sponzorům, ale hlavně městu Libochovice, kterému tímto patří náš velký dík.

*******************

Události sboru v datech:

Září 2005 – založení sboru Šárkou Filipovou a Annou Skalskou, později se přidává Jiří Grüner

Prosinec 2005 – 1. adventní koncert v kostele v Libochovicích (od té doby pravidelně jarní i adventní koncerty)

Březen 2006 – název sboru Melodie (odhlasován na soustředění v Račiněvsi)

Září 2006 – zahájení spolupráce se sborem Smetana Slovanka Kladno

Květen 2008 – spolupráce s pěveckým sborem Stojmír a Bendl z Humprechtu

Srpen 2008 – zájezd do Německa – městečko Sayda

Prosinec 2008 – sbor se stal občanským sdružením, jehož předsedou byl zvolen Pavel Česal

2009 – opakovaná realizace skladby Missa Brevis Jiřího Pavlici – ve spolupráci s dalšími hudebními tělesy

Září 2010 – vystoupení v rámci oslav 450. výročí povýšení Libochovic na město

Listopad 2010 – soustředění ve Lhotsku

2012 – zahájení spolupráce s mužským pěveckým sborem Winschoten Manenkoor z Holandska

Září 2013 – vystoupení v rámci svatováclavských slavností na nádvoří zámku v Libochovicích

Květen 2014 – zájezd do Holandska na pozvání Winschoten Manenkoor

Květen 2014 –  absolventský koncert Jiřího Grünera v Ústí nad Labem – s naší účastí

Prosinec 2014 – J.J. Ryba – Česká mše vánoční –  spolupráce s dalšími hudebními tělesy

Duben 2015 – soustředění v Teplé u Třebenic

Květen 2015- nahrávání CD v Teplé u Třebenic

********************

Členové

Kateřina Beranová
Věra Brychnáčová
Alena Burdová
Pavel Česal
Šárka Filipová
Blanka Fišerová
Jiří Grüner
Jana Harazímová
Jiří Chadraba
Štěpán Chadraba
Štěpánka Chadrabová
Kateřina Kubatková
Michaela Kubatková
Vladimír Laube
Lucie Mašková
Marie Našincová
Vratislav Novák
Stanislava Panchártková
Irena Pletichová
Ivana Rulfová
Ružbatská Jitka
Milena Ryšavá
Anna Skalská
Žaneta Slaninová
Helena Smržová
Hana Stratinská
Eliška Valinová
Lucie Valinová
Jiřina Vysoudilová
Lucie Zahradníčková
Filip Zázvorka
Monika Zázvorková
Blanka Zemanová
Miroslav Zůna
Hana Zůnová
Hana Zůnová ml.
Miroslava Zůnová

Sbormistři
Šárka Filipová

Jiří Grüner

Anna Skalská

Almanach sestavila: Mgr. Šárka Filipová

Grafická úprava: Ing. Milena Ryšavá

V almanachu byly použity fotografie ze sborového archívu a informace z kroniky sboru Melodie.

Autorka článků v Libochovických novinách – Mgr. Šárka Filipová.