Adventní doba – zveme vás

Sbor Melodie chystá v adventní době pro své posluchače řadu koncertů a vystoupení. Rovněž se i s dalšími partnerskými sbory podílí na vystoupeních, která jsou náročná a vyžadují velký sbor, sólisty a živou hudbu. I v letošním roce to bude Česká mše vánoční „Hej mistře“ J. J. Ryby a Missa Brevis Jiřího Pavlici.

Jedná se o unikátní projekt, přijďte si nás poslechout na něktré z těchto míst, nebo na naše jiná vystoupení. Těšíme se na vás.

Bezprostředně koncem adventní doby, v pátek 22. prosince vystoupí Sbor Melodie v Libochovicích pro vás ještě jednou a se svým Advetním koncertem. Uslyšíte řadu známých i méně známých skladeb našich i světových autorů.

Mezi Vánocemi a Novým rokem vystoupíme již tradičně v Doksanech

V sobotu 25. listopadu jsme před začátkem adventní doby vystoupili pro naše starší spoluobčany v Domově důchodců. Skvělá atmosféra, která obohacuje obě strany.